מדיניות חברתית כלכלית

התורה מתעלה מעל לכל מדיניות כלכלית מקובלת. נקודת המוצא שלה שונה. היא רואה את עם ישראל כחברה ערכית, ממלכת כוהנים וגוי קדוש. לכן החברה הישראלית צריכה להיות חברת חסד. לשם כך יש מקום להעדיף את המדיניות הכלכלית המתאימה ביותר להשגת יעוד זה, אולם אין למצוא בתורה העדפה עקרונית לשיטה מסוימת. חובות היחיד וחובת הציבור חובת […]