מאמרי נשיא מדרשת אביב – הגאון הרב יעקב אריאל שליט”א

ציוני דרך בתולדות נשיא מדרשת אביב – הגאון הרב יעקב אריאל שליט”א (קישור למאמרי הרב בתחתית העמוד)  את מו”ר הגאון הרב יעקב אריאל שליט”א תיאר הגר”א שפירא זצ”ל כ”הגאון המפורסם לשם ותהילה, מחשובי הרבנים פה בארצנו הקדושה המפיץ תורה ברבים, ונושא בעול הציבור שנים רבות” (מהסכמת הגר”א שפירא זצ”ל, לשעבר ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לשעבר […]