עיניים – לראות…מעבר

 הפליא לעשות בורא עולם, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו עיניים, אזניים, חוטם ופה, הנקובים ופתוחים אל העולם שמסביבנו. אל כוחותינו, חמשת חושינו וכוחות השכל והרגש, ניתן להתייחס כרכיבים ב”מכונה” משוכללת, בעלת יכולת תפקוד מדהימה ויכולת השרדות מרשימה; בעולם רצוף מכשולים ואתגרים הם משמשים כחיישנים לקלוט בהם את הגירויים המפציצים אותנו ללא הפוגה. ואנו […]