בית המדרש הנשי | הגאון הרב יעקב אריאל שליט”א

נפשן של נשותינו חשקה בתורה. זוהי עובדה קיימת. יש צימאון נשי אמיתי ללמוד תורה. מתקיימת בהן ברכתו של אותו צדיק, החפץ חיים, שפסק להלכה (בספרו ליקוטי הלכות לסוטה כא ב) שלא ייתכן מצב מעוות שבו נשים רוכשות השכלה כללית ואינן מרחיבות בו זמנית את ידיעותיהן התורניות. הדבר דומה לכוס זכוכית (מהסוג הישן) שמזגו לתוכה בבת […]