צוות המלמדים במדרשת אביב

במדרשת אביב לומדים תורת חיים עם תלמידי חכמים – אנשי חינוך ובעלי מידות.

עם הצוות החינוכי שלנו נמנים:

*נשיא מדרשת אביב – הרה”ג יעקב אריאל שליט”א – רב העיר רמת-גן

*ראש מדרשת אביב – הרב יאיר בן שטרית

 

 

שם הרב תיאור
הרב מיכה הלוי רב שכונת נחלת יצחק וראש הישיבה
הרב אלעזר אהרונסון ראש ישיבת ההסדר בחולון
הרב דני איזק ראש ישיבת “בית-אורות” בירושלים
הרב מאיר הילביץ’ רב היישוב ברוכין ור”מ בישיבת ת”א
הרב קלמן בר רב מכללת תלפיות ור”מ ב”כרם ביבנה”
הרב רמי גליקשטיין מהו”ת – בתי מדרש למורים
הרב משה גנץ ראש הכולל בשעלבים
הרב מוטי דיאמנט מדרשת אביב, ר”מ בישיבת רמת-גן
הרב אלישב אביחיל רב היישוב אדורה
הרב ערן בן חור ישיבת רמת-גן
הרב יאיר גלס ר”מ בישיבת ת”א
הרב פתחיה זיו-אור ראש הישיבה התיכונית ברמת-גן
הרב רונן טמיר ראש מדרשת “בינת”
הרב ערן טמיר ר”מ ב”מכון מאיר”
הרב מרדכי מאיר ר”מ בישיבת רעננה
הרב ערן יונגר ראש הגרעין התורני ברמת אביב
הרב אליהו מאלי ראש ישיבת יפו
הרב רונן נויבירט ארגון צוהר
הרב אריאל סלמנדר ישיבת רמת-גן
הרב אלי פרידמן ר”מ בישיבת “עטרת נחמיה”
הרב רן שריד ישיבת רמת-גן, מדרשת אביב
הרבנית נחמה אריאל מלמדת במדרשות ומכללות
הרבנית מירי בן שטרית מלמדת במדרשות ומכללות
הרבנית תהילה ברקאי מחנכת בתוכנית ההוראה
הרבנית יפעת דיאמנט מחנכת בתוכנית המלאה וההוראה
הרבנית שוביה לביא מדרשת אביב
רוחל’ה סימינובסקי מלמדת במדרשה,מנהלת יום נשים 
הרבנית אביטל בן חור מחנכת בתוכנית ההוראה
הרבנית ליאת שריד מחנכת בתוכנית ההוראה
הרבנית ד”ר חנה הנדלר מלמדת במדרשות ומכללות
הרבנית מרים סטולוביץ מחנכת בתוכנית ההוראה