צוות ההוראה של בית המדרש

במדרשת אביב לומדים תורת חיים עם תלמידי חכמים – אנשי חינוך ובעלי מידות. עם הצוות החינוכי שלנו נמנים:F0_0240_0222_r_ariel1

*נשיא מדרשת אביב – הרה”ג יעקב אריאל שליט”א – רב העיר רמת-גן

*ראש מדרשת אביב – הרב יאיר בן שטרית

*הרב אלעזר אהרונסון – ראש ישיבת ההסדר חולון,

*הרב דני איזק – ראש ישיבת בית אורות

*הרב מאיר הילביץ – ר”מ בישיבת “מעלה אליהו”,

*הרב קלמן בר – ר”מ בישיבת כרם ביבנה ורב מכללת תלפיות,

*הרב רמי גליקשטיין – מהו”ת – בתי מדרש למורים,

*הרב משה גנץ – ר”מ בישיבת שעלבים,

*הרב מוטי דיאמנט – ר”מ בישיבת רמת-גן,

*הרב מיכה הלוי – ראש ישיבת “אביב התורה”,

*הרב פתחיה זיו-אור – ראש הישיבה התיכונית ר”ג,

*הרב רונן טמיר – ראש מדרשת “בינת”,

*הרב ערן טמיר – ר”מ במכון מאיר,

*הרב מרדכי מאיר – ר”מ בישיבת רעננה,

*הרב אליהו מאלי – ר”מ בישיבת עטרת כהנים,

*הרב רונן נויבירט – מלמד במדרשות ומכללות,

*הרב משה פטרון – מלמד במדרשות ומכללות ,

*הרב אלי פרידמן – ישיבת “אביב התורה”,

*הרב רן שריד – מלמד במדרשות,

והרבניות:

*הרבנית נחמה אריאל,

*הרבנית מירי בן-שטרית,

*הרבנית תהילה ברקאי,

*הרבנית יפעת דיאמנט,

*הרבנית שוביה לביא,

* הרבנית מרים סטולוביץ

*הרבנית אביטל בן חור

*הרבנית ליאת שריד

* הרבנית ד”ר חנה הנדלר

 בבית המדרש:

הלימוד בבית המדרש מקיף את כל מקצועות התורה:

תנך:

 – לימוד תנ”ך מתוך אהבת תורה ויראת שמים, בהיקף ובעומק.

 – עיון בתנ”ך בעקבות דברי חז”ל והמפרשים.

 – לימוד חי ומחייב המעורר ציפייה להתגשמות דברי הנביאים בימינו.

הלכה:

 – לימוד הלכה הכולל את תחומי החיים השונים והבית היהודי.

 – שיעור שו”ת ייחודי עם נשים המדרשה הרה”ג יעקב אריאל שליט”א, שבמסגרתו יידונו סוגיות אקטואליות בענייני הלכה, חברה ומדינה.

אמנה:

  – לימוד יסודות האמונה על-פי הכוזרי, מהר”ל מרן הרב קוק.

 – בירור קשרינו עם בוראנו, עם עמנו וארצנו.

 – התייחסות לסוגיות אמוניות אקטואליות.

חסידות:

 – דרכים רבות עולות בית א-ל. לימוד מעמיק בתורותיהם של ר’ נחמן, תניא, שפת אמת, שם משמואל, רבי צדוק הכהן מלובלין, נתיבות שלום.

מדרש ואגדה:

 – לימוד אגדות חז”ל והליכה בדרכיהם, מתוך בקשת המידות והערכים אותם גילמו חכמי התלמוד בדמותם ובמעשיהם.

 – בירור אושיות הבית היהודי, מפגש חי עם דמויות קדומות והתמודדויות נושנות בעלות משמעויות קיומיות לנו.

תורת הנפש ועבודת המידות:

  – בירור כוחות הנפש ומציאת מידתם הראויה, על-פי תורת הנפש היהודית כפי שעוצבה בפי חכמי הדורות.

 – הזמנה לבירור תהליכים אישיים ברוח יהודית ובאווירה קשובה

רוצה להכיר קצת יותר את מכללת תלפיות?

לחצי כאן לצפייה בסרטון ההסברה של המכללה!