מאמרי נשיא מדרשת אביב – הגאון הרב יעקב אריאל שליט”א

ציוני דרך בתולדות נשיא מדרשת אביב – הגאון הרב יעקב אריאל שליט”א (קישור למאמרי הרב בתחתית העמוד)F0_0240_0222_IMG_0262a

 את מו”ר הגאון הרב יעקב אריאל שליט”א תיאר הגר”א שפירא זצ”ל כ”הגאון המפורסם לשם ותהילה, מחשובי הרבנים פה בארצנו הקדושה המפיץ תורה ברבים, ונושא בעול הציבור שנים רבות” (מהסכמת הגר”א שפירא זצ”ל, לשעבר ראש ישיבת מרכז הרב, הרב הראשי לשעבר לספרו של מו”ר באהלה של תורה)

 הרב יעקב אריאל גדל בירשלים עיה”ק, משם עבר הרב אריאל ללמוד בישיבת בנ”ע בכפר הרא”ה ובמדרשיית נועם, אצל הרה”ג משה צבי נריה זצ”ל, והרה”ג שאול ישראלי זצ”ל. בשנת תשט”ו עלה ללמוד בישיבת מרכז הרב בירושלים, שם יצק מים על ידי הרצי”ה קוק זצ”ל, הרב הנזיר זצ”ל, הגר”י אריאלי זצ”ל, הגר”ש ישאלי זצ”ל, הגר”מ פרום זצ”ל וראש הישיבה הגר”א שפירא זצ”ל.

אחרי שנים עבר הרב יעקב אריאל לשמש ברבנות במושב כפר מימון, שם שימש ברבנות למעלה מעשרים וחמש שנה. ברבנות זו יצר הרב הרמוניה ושילוב בין אנשי התורה עם אנשי העבודה, תוך פתרון הבעיות ההלכתיות והערכיות בחקלאות. במהלך שהותו בכפר מימון הפך הרב יעקב אריאל לתל תלפיות לכל אזור הדרום, קיבוצים ועירות פיתוח, דתיים וחילוניים כאחד. רבים פנו אליו בשאלות הלכתיות, העביר שיעורי תורה, עסק בפתרון בעיות אישיות וציבוריות, וכמו כן היה מעורב במפעלי חסד רבים.

משם נתעלה הרב יעקב אריאל לשמש כרב הראשי לר”ג, ופעילותו ניכרת בתחומי חיים רבים. הרב יעקב אריאל עומד בקשר עם רבני התפוצות בגולה, בשאלות הרבות שהם מתלבטים בהם.

חינוך

הגאון הרב יעקב אריאל היה בין מקימי את הישיבה התיכונית בכפר מימון, תוך דאגה ומסירות לשילוב בני העירות הפיתוח ומושבי העולים מאזור הדרום בישיבה. לאחר מכן הקים את ישיבת ימית בעיר ימית, ולאחר שנעקרה ממקומה נבנתה מחדש בנוה דקלים שבגוש קטיף. דברי הגמ: “היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל” הם נר לרגליו ומתווים את דרכו החינוכית. הרב אריאל פעל לקירוב כל גווני הציבור בעם ישראל לתורה הקדושה, באירוח ילדי קיבוצים מהדרום לשבת בר מצווה, העברת שיעורים בקיבוצים חילוניים ובאוניברסיטת ב”ש.

ובהיותו רבה של רמת גן פעל להקמתה של הישיבה התיכונית בר”ג, אולפנת הרא”ה, וישיבת ר”ג מתוך האמירה: “להאיר את העיר”. מו”ר פעל רבות לפעול כהדרכתו של החפץ חיים לבניית מערכות ללימוד תורה לנשים, במכללת אורות ישראל באלקנה, במדרשה באוניברסיטת בר אילן, ובהקמת מדרשת אביב בתל אביב.

הגאון הרב אריאל שליט”א הוא יו”ר ועדה מיוחדת למקצועות הקדש במערכת החינוך הדתית, (ועדת הרב אריאל).

כמו כן הרב הוא ממתווה דרכם של הכוללים בעולם.

רבנות בעלת מבט לכל תחומי החיים

הרב אריאל פועל רבות שהרבנות תהיה בעלת מבט כללי לכל תחומי החיים.

חקלאות – הרב הקים את מכון התורה והארץ בכפר דרום, בשנת תשנ”ד היה יו”ר ועדת השמיטה הארצית, מטעם הרבנות הראשית לישראל

רפואה והלכה – הרב יעקב אריאל נחשב כאחד המוסמכים בשאלות רפואה והלכה, תוך קשר עם רופאים בכירים והקמת מכון לרפואה והלכה.

בי”ד ממונות – מו”ר משמש באב”ד לממונות הפועלת דרך לשכת הרבנות ב”ג.

הלכות צבא – הרב שימש כרב גדודי בגבעתי ורב חטיבתי של חטיבת שריון 434, בתוך כך התמודד רבות עם שאלות בלכות צבא.

הלכות מדינה – הרב כתב רבות כיצד צריכה להתנהל מדינה על פי דרכה של תורה, מתוך ליבון וברור מושגי מדינה והנהגתה, בכך ממשיך הוא את דרכו של מורו ורבו הגאון הרב שאול ישראלי זצ”ל.

צהר – הרב אריאל נשיא ארגון צהר הפועל לקירוב רחוקים, חופות לחילונים וכדומה.

כתיבה – הרב אריאל כתב אלפי מאמרים בכל תחומי החיים, כולל פילוסופיה, אמונה, מוסר, חברה פובליציסטיקה, תנ”ך חינוך ציונות תרבות ואמנות. חלקם ניתן לפגוש בספריו, מדגם מהם ניתן לראות גם באתר זה.

אנו מברכים את נשיא המדרשה הגאון הרב יעקב אריאל באריכות ימים, בריאות ועצמה. יהי רצון שיפוצו מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה.